Татар телендәге гарәп-фарсы алынмалары
Татар телендәге
гарәп-фарсы алынмалары


Сайт

М.И.Мәхмүтов, К.З.Хәмзин, Г.Ш.Сәйфуллин тарафыннан төзелгән, 1993 елда Казанда, "ИМАН" нәшриятендә чыккан ГАРӘПЧӘ-ТАТАРЧА-РУСЧА АЛЫНМАЛАР СҮЗЛЕГЕ нигезендә эшләнде. Кызганычка каршы, сүзләрнең гарәп графикасында язылышын башкара алмадым. Сүзлектә хата тапсагыз, бирегә төртеп миңа языгыз.
Б В Г Д З И Й К Л Мa Ме Ми Мо Му Мәa Мәб Мәв Мәг Мәд Мәе Мәз Мәй Мәк Мәл Мәм Мән Мәр Мәс Мәт Мәф Мәх Мәш Мәэ Мәя Мәү Мәҗ Мәһ Мө Мү Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ

Мәаб ис. Сыеначак җир, кайта торган бир, килә торган урын.

сущ. Место возврата, убежище.


Мәадиб ис. Мәэдәбә-нең к.

сущ. мн. от мәэдәбә.


Мәаль ис. 1) Аңлашылган мәгънә, кыскача эчтәлек. 2) Киләчәк, күздә тотылган соңгы максат. Ниһаятсез сәгадәттер мәали. (Г. Тук.)

сущ. 1) Смысл, суть. 2) Конец; исход, последствие. 3) Конечная цель.


Мәалән р. Мәгънәсе (эчтәлеге) ягыннан.

н. По смыслу, не буквально.


Мәасир ис. к. Билгеләр, галәмәтләр; әсәрләр, истәлекләр.

сущ. мн. Следы, знаки, метки; памятники (старины).


Мәатим ис. к. Үлек артыннан елашырга җыелган хатын-кызлар.

сущ. мн. Женщины, оплакивающие покойника; плакальщицы.


Мәахиз ис. Мәэхәз-нең к.

сущ. мн. от мәэхәз.

 


Өскә
А Б В Г Д З И К Л Мa Ме Ми Мо Му =>Мәa<= Мәб Мәв Мәг Мәд Мәе Мәз Мәй Мәк Мәл Мәм Мән Мәр Мәс Мәт Мәф Мәх Мәш Мәэ Мәя Мәү Мәҗ Мәһ Мө Мү Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ З И Й К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Я Ә Ө Җ Һ